OBSZE sajtóközlemény

2015.02.23 21:00
Az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés (OBSZE) a magyarországi betegszállító szolgáltatók érdekvédelmi szervezete meglepődve olvasta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) állásfoglalását, amelyben „különösen” elhibázottnak nevezték a mentés és a betegszállítás szétválasztását, és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) problémáinak forrását a betegszállítás és a betegszállításhoz használt eszközparkjának kivonásában látják.
 
Ezzel kapcsolatban az OBSZE a következő tényeket szeretné leszögezni:
 
1. A 90-es évek elejétől van jelen a magán betegszállítás az egészségügyi rendszerben. Évről-évre növekvő számú feladatot láttak el, 2007 decemberében már az országban felmerülő közfinanszírozott betegszállítási feladatok 66%-át a magán betegszállítók végezték el. A 2008. január 1-i szétválasztás után már az első hónapokban több mint 30 %-ot emelkedett a betegszállítási esetszám, melyek elvégzését jelentős erőfeszítés árán a betegszállítási kassza emelése nélkül oldották meg.
 
2. A betegszállítók a járműveiket, és egyéb eszközeiket saját tőkéből biztosították a múltban és jelenleg is. Az OMSZ számukra semmilyen tárgyi eszközt nem adott át.
 
3. A szétválasztás időpontjától, 2008-tól mentési feladattá minősített őrzött betegszállítási feladatok ellátására a betegszállítási kasszából az OMSZ többletforrást is kapott, miközben az ilyen esetek száma a szétválasztás után jelentősen lecsökkent. Mint elsődleges cél, a mentési készenlét javítása érdekében a finanszírozó folyamatosan emelte
az OMSZ működésére szánt források összegét, ami 2007-től 23 milliárdról 2014-re már 30 milliárdra emelkedett. A járműpark és infrastruktúra fejlesztésére hasonló nagyságrendben álltak a Mentőszolgálat rendelkezésére kormányzati és európai uniós források az elmúlt években.
 
4. A betegszállítási feladatok ellátására szánt OEP kassza, a szétválasztás óta szinte változatlanul 6 milliárd Forint körüli összeget tesz ki. A magánszolgáltatók által végzett feladatok a szétválasztást megelőző évhez képest 35%-al nőttek, jelenleg évi 2,4 millió betegszállítási feladatot látnak el. A finanszírozó az elmúlt 7 évben egy betegszállítási feladatra változatlanul átlag 2500 Forintot költött, ami a finanszírozásnál alkalmazott kilométerdíj átlagára vetítve 100 Forint körül mozog, és csak akkor, ha beteg utazik a járműben. A finanszírozás a költségek, különösen az üzemanyagköltségek növekedése sok esetben már az üzemeltetés költségeit sem fedezte.
 
5. A betegszállító szervezetek az elmúlt években 484 aktív és 159 tartalék járművel látták el feladataikat, melyek szolgálatba állítása és folyamatos megújítása állami forrás nélkül, saját erőből történik.
 
6. A szétválasztás következtében az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kapacitásában olyan jelentős mértékű csökkenés nem történt, ami miatt nem állnának rendelkezésre a mentési készenléthez szükséges kapacitások. 2007-ben 773 futó járműegységgel 1,4 millió mentési és őrzött betegszállítási feladatot látott el, míg az elmúlt évben 745 járműegységgel 1,1 millióra zsugorodott mentési feladatok száma.
 
7. Álláspontunk szerint a mentés és betegszállítás szétválasztásával jelentősen javult a mentés biztonsága és a rászoruló lakosság betegszállításhoz való hozzáférése. Az OMSZ által üzemeltetett különböző szintű 745 aktív és 187 tartalék mentőegység mellett, mint „puffer” kapacitás rendelkezésre áll 484 aktív es 159 tartalék magántőkéből rendszerbe állított betegszállító járműegység. Az OMSZ és a betegszállítók napi szinten együttműködnek a megfelelő ellátás biztosítására. Az elmúlt húsz év alatt azonban nem volt szükség a „puffer” kapacitás mozgósítására.
 
Véleményünk szerint a szétválasztás a tovább növekvő hiánytól és a mentési feladatok ellátásának veszélyeztetésétől mentette meg a Mentőszolgálatot, és elsődleges célja a mentés biztonságának növelése volt. Kétségtelen, mindkét ágazat alulfinanszírozási problémákkal küzd, azonban a szétválasztással olyan komparatív előnyök kiaknázására nyílt lehetőség, amellyel mind a mentés mind a betegszállítás hatékonysága és a hozzáférés igazságossága növelhető, így megvalósíthatóak, elérhetőek az egészségpolitika által kitűzött célok.
 
Az Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés (OBSZE) ennek tükrében folyamatosan elemzi a teljesítményeket és a folyamatokat, és már eddig is számos javaslatot tett a szaktárca és a finanszírozó felé a betegszállítás hatékonyságának növelése érdekében. Az OBSZE is érdekelt a MOK állásfoglalásban megjelenő következtetések megvitatásában, valamint a sürgős, és hathatós beavatkozások megtételében, melyek mind a mentés, mind a betegszállítás jelenlegi helyzetét pozitív irányban mozdíthatják el.
 
Mindezek tisztázására egyeztető megbeszélést kezdeményezünk a MOK szervezetével és a Kórházszövetséggel.
 
Miskolc, 2015. február 23.
 
Országos Betegszállító Szolgálat Egyesülés Igazgatósága nevében
Tóth István
elnök