Betegszállító szolgáltatásaink

Fizető betegszállítási szolgáltatások 0-24 óráig
Ha Ön vagy Hozzátartozója moz­gásában valamilyen oknál fogva akadályoztat­va van, de szeretne szakszerű módon, jól képzett szakemberek se­­­­­gítségével eljutni kórházba, rendelő­ intézetbe, ro­­­­ko­­nához, külföldre vagy bármilyen más helyszín­re, akkor hívjon minket bátran, mi a hét minden nap­ján, 0-24 óráig állunk rendelkezésére!
 
A térítéses betegszállítást külön, modern flottával végezzük, hazai és nemzetközi szinten. Minden autónk légkondicionált és rendelkeznek azokkal a felszerelésekkel, amikkel hatékonyan tudunk reagálni hirtelen fellépő probléma esetén.
 
Repülőtéri transzfer 
Betegszállítási szolgálatunk vállalja, hogy az ország bármely pontjáról a beteg vagy mozgássérült személyt a Ferihegyi repülőtérre, egészen a repülőgépen foglalt székéig, vagy onnan kiindulva bár hova az országba, elszállítja jól felszerelt betegszállító gépkocsiparkjával, külön egyéni térítés ellenében.
 

Privát betegszállítás megrendelése >>

 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott betegszállítás
Betegszállítás: a beteg személy egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítása.
A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg.
 
A beteg otthona 
Ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény.
 
Éjszakai betegszállítás
A beteg - nem mentési céllal - 22 óra és 6 óra között egészségügyi ellátásra szállítása, illetve ellátás utáni visszaszállítása (pl. különösen művese-kezelésre, 24 órán át üzemelő diagnosztikai vizsgálatra - CT, MRI stb. -, illetve innen vagy sürgősségi ellátását követően gyógyintézetből otthonába történő betegszállítás az éjszakai időszakban).
 
A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet:
Egyedi vagy más betegekkel együttes szállítás és megvalósulhat ülőbeteg-szállító, fekvőbeteg-szállító kocsival, valamint betegszállító szervezetek által működtetett mentőkocsival.
 
A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet: 
 
  • 6 órán belüli vagy 24 órán belüli,
  • meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő betegszállítás.
A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet:
 
  • betegkísérő közreműködését igénylő,
  • kíséretet nem igénylő
betegszállító járművel teljesítendő betegszállítás.
 
A rendelet hatálya alá tartozó, kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítás a beutalásra jogosult orvos elrendelése alapján teljesíthető, melyet az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendelhet meg.
 

Megrendelés:

 
A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. Amegrendeléskor közölni kell:
 
a beteg nevét, életkorát,
 
14 éven aluli beteg esetén a szülői (gondozói) kíséret igényét,
 
a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórismét, valamint a betegszállítás megkezdésének e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti idejét és körülményeit (ülve, fekve stb.), valamint azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,
 
a betegfelvétel és a betegátadás helyét,
 
saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát.
 

Igénybe vétel:

 
Felhívjuk a figyelmét a betegszállítás indokolt igénybevételének jogi szabályozására:
 
 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint:
 
„97. § (1) A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható, így különösen, ha a beteg
 
a) csak speciális testhelyzetben szállítható;
 
b) betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel;
 
c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát;
 
d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe;
 
e) ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.
 
(2) A betegszállítás az (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is igénybe vehető, amennyiben
 
a) a beteg a (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti okok miatt a gyógyintézetet nem tudja elhagyni, vagy
 
b) tömegközlekedési eszköz az adott időben nem áll a beteg rendelkezésére.”
 
 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint:
 
„17. § (1) A biztosított - beutalás szerinti intézményben végzendő - orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,
 
a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,
 
b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.”